Livestreamy

Ohlédnutí za EV do roku 2024 a výhled do budoucna

Elektrická vozidla zažívají dynamický rozvoj, který se v roce 2024 dále urychlí. Bloomberg přinesl aktuální prognózy, které potvrzují stálý růst prodeje elektromobilů na globální úrovni.

July 9, 2024

Růst elektromobilů v roce 2024

Rok 2024 přinese pokračující růst elektromobilů na globálním trhu. Podle prognóz Bloombergu se tento trend neomezuje jen na několik vybraných regionů, ale je globálním fenoménem. Nejvíce však dominují Čína a Indie, kde se očekává nárůst o 37 % a 39 %.

Čína již dlouhodobě investuje do elektromobilní infrastruktury, což se odráží v jejich masivním růstu. Indie, podobně jako v sektoru mobilních technologií, směřuje k rychlému rozšíření EV mezi obyvatelstvem. Tato země se zaměřuje na dostupnost a masivní produkci, čímž dosahuje vysokých čísel růstu. Na druhé straně, Evropa a Severní Amerika se stále potýkají s výzvami v infrastruktuře, což brzdí rychlejší adopci elektromobilů.

Překážky a výzvy v oblasti elektromobility

Navzdory rostoucí popularitě elektromobilů stále existují významné výzvy, které je třeba překonat. Jedním z hlavních problémů je nedostatečná infrastruktura pro nabíjení. I když v Evropě a Severní Americe probíhají investice do rozvoje nabíjecích stanic, tempo růstu není dostatečné.

Čína je v tomto ohledu příkladem, kde masivní státní podpora umožnila rychlý rozvoj nabíjecí infrastruktury. Naproti tomu v Evropě a Americe jsou investice často brzděny byrokratickými překážkami a složitými povolovacími procesy. To může v budoucnu představovat vážnou překážku pro další růst prodeje elektromobilů, pokud se tyto problémy nevyřeší.

Dalším významným faktorem je cena. I když ceny baterií klesají a Tesla a další výrobci se snaží snižovat ceny svých modelů, pro mnoho spotřebitelů zůstávají elektromobily stále drahou investicí. To potvrzuje i průzkum, kde mnoho skeptiků uvedlo, že by si elektromobil pořídili, pokud by jeho cena klesla pod úroveň tradičních vozidel s vnitřním spalováním.

Shrnutí

Rok 2024 slibuje významný posun v oblasti elektromobility, přičemž největší růst se očekává v Číně a Indii. Hlavními překážkami zůstávají infrastruktura a cena, které je třeba řešit pro další rozvoj trhu. Více informací a podrobnosti naleznete ve videu, které poskytuje hloubkový pohled na aktuální trendy a prognózy v oblasti elektrických vozidel.

Jan Piechaczek

Šefredaktor

Jsem šéfredaktor serveru zaměřeného na elektromobilitu, oblast, která představuje budoucnost dopravy. Moje vášeň pro technologii a udržitelný rozvoj mě přivedla k tomuto zaměření, kde mohu spojit svůj zájem o inovace s odpovědností vůči životnímu prostředí.